Pápai Hús

KÖZLEMÉNY

A hvg.hu internetes újság 2015. július 27. napján megjelent cikke a Pápai Hús cégcsoportról bizonyos tényeket elferdítve mutat be, lényeges körülményeket pedig elhallgat, illetve valótlanul tüntet fel, amellyel a valóságot jelentős mértékben meghamisítja és a cégcsoport jó hírnevét valamint gazdasági- pénzügyi stabilitását veszélyezteti.

A Magyar Kormány 2013. július 3. napján a Pápai Hús 1913 Kft-t és a PÁPA-SER Kft-t stratégiailag kiemelt vállalkozásokká minősítette, az 1976/2013. (XII.18.) számú kormányhatározattal pedig stratégiai intézkedési tervet dolgozott ki a pápai húsipari tevékenység folytatására. A társaság jelenleg a kormányhatározat végrehajtásán dolgozik, annak megfelelően végzi tevékenységét. Ennek részét képezték a 2015. július 1-től végrehajtott tevékenység átcsoportosítások és cégelnevezés változások.

A cégcsoport önkormányzati tulajdonba kerülése óta fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, lejárt tartozása nincs, a készletállománya és vevő követelése több milliárd Ft-ot tesz ki. A cég elkészítette stratégiai programját, amelynek tulajdonos által történő elfogadásra a közeljövőben kerül sor. Az önkormányzat, mint tulajdonos nem zárkózik el attól, hogy egy tőkeerős befektetővel ossza meg tulajdonosi felelősségét. A lehetséges befektetővel történő tárgyalások sokkal bonyolultabbak, többrétűbbek annál, mint ahogy azt a hvg bemutatta, ezért az abban foglaltak ilyen formában a valóságnak nem felelnek meg.

A helyreigazítás, valamint a szükséges jogi lépések megtétele érdekében a tulajdonos és a társaság intézkedik.

Pápa, 2015. július 30.

Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester

Tisztelt Partnerünk!

Értesítjük Önöket, hogy a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft.-nél 2015. július 1. napjától kezdődő hatállyal névváltozás következik be. A cég neve ettől a naptól Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid nevén Pápai Hús Kft. ) lesz.
A társaság ügyvezetője Uzsoky András.
A névváltozás a hatályos szerződések jogfolytonosságát nem érinti, az egyéb cégadatok (cégjegyzékszám, adószám, székhely) változatlan:

Cég régi neve: Pápai Szeletelt és
Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft
Cég új neve: Pápai Hús Kft.
Cég címe: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.
Adószám: 14991091-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-512189
Bankszámlaszám: 12085004-01401944-00100000 (Raiffeisen Bank)

Változatlan a munkatársak személye és elérhetősége.
A változásokat a Veszprém megyei Cégbíróság 2015. július 1-i hatállyal jegyzi be.
Ez a változás a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolatot természetesen nem befolyásolja, hiszen a cég egyéb adataiban nem történik változás.

Kérjük Önöket, hogy rendszerükben a cégünk nevét a módosítani szíveskedjenek.
Az új nevet 2015. július 1. napjától fogjuk használni bizonylatainkon és egyéb üzleti kommunikációban.


A Pápai Hús 1913. Kft.-nél 2015. július 1. napjától kezdődő hatállyal ugyancsak névváltozás következik be. A társaság új cégneve Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft.
A társaság ügyvezetője Gerencsér Ferenc.
A névváltozás a hatályos szerződések jogfolytonosságát nem érinti, az egyéb cégadatok (cégjegyzékszám, adószám, székhely) változatlan:

Cég régi neve: Pápai Hús 1913 Kft
Cég új neve: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft
Cég címe: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2
Adószáma: 14495447 –2-19
Cégjegyzék száma: 19-09-510826
Bankszámlaszáma: 12085004-01126423-00100004 (Raiffeisen Bank)


Mindkét cég esetében a régi névre kiállított számlákat 2015. július 15-ig áll módunkban befogadni.

Megértésüket, segítőkészségüket és együttműködésüket köszönjük.

Pápa, 2015. június 30.

Tisztelettel:

Uzsoky AndrásGerencsér Ferenc
ügyvezető igazgatóügyvezető igazgató

KÖZLEMÉNY

Az 1976/2013.(XII.18.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben
a Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Kft. által végezett

beszerzési, termelési és kereskedelmi tevékenységet
2015. július 1. napjától kezdődő hatállyal

a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. folytatja

Az átszervezés a meglévő és leendő partnereinket annyiban érinti, hogy fenti időponttól szerződéses jogviszonyt kizárólag a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft-vel kell, illetve lehet létesíteni.

Az átszervezés nem érinti a cég, illetve a munkatársak elérhetőségeit.
Székhelyünk, levelezési címünk, telefonszámaink és e-mail címeink változatlanok maradnak.

A megrendeléseket a korábbi csatornákon fogadjuk. Változatlan szortimenttel, változatlan csomagolásban, a megszokott magas minőségben szolgáljuk ki partnereinket.

A szállítások az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatódnak.

Az év második felében a Társaság nevének megváltoztatása mellett megújult cégarculattal, termékeink korszerű, esztétikus csomagolásával törekszünk partnereink elvárásainak magas színvonalon megfelelni.

Pápa, 2015. június 23.

Gerencsér Ferenc ügyvezető
Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft.

Pápai Hús

 
Pápai Hús
© 2009-2015 Pápai Hús Kft.